Welkom op onze website.

Sinds 1825 tracht ons dienstverleningscentrum de best mogelijke antwoorden te bieden op vragen van personen met een beperking.

Het centrum bestaat uit vier entiteiten. Drie ervan richten zich tot onderwijs en opvoeding van kinderen en jongeren, en zijn gelegen op de campus te Gentbrugge. Samen vormen deze het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius.  De vierde entiteit, het OC De Beweging, vormt binnen het centrum de volwassenenwerking. De hoofdzetel hiervan bevindt zich in Gijzenzele. Het OC werkt nauw samen met het MFC Sint-Gregorius, waaruit het gegroeid is.

Sint-Gregorius met zijn vier entiteiten is op zijn beurt een onderdeel van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.