Aanbod Bubao

Het buitengewoon onderwijs is er voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs zijn ontoereikend.
We stemmen de leef- en leeromgeving af op de behoeften en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. 

  • Type basisaanbod: redelijke aanpassingen ontoereikend in gewoon onderwijs
  • Type 3: ernstige emotionele of gedragsproblemen (GES), kleuter- en lager onderwijs
  • Type 4:(neuro) motorische beperking
  • Type 9: autismespectrumstoornissen (ASS), kleuter- en lager onderwijs

 

  Kleuters Lager ON
Type basisaanbod X
Type 3 X X
Type 4   X X
Type 9 X X

 

Klik op het X voor meer info.