CLB

Sedert september 2000 zijn de C.L.B.s (vroegere PMS + MST) van start gegaan.

Onze school heeft een samenwerkingsverband met het Vrij C.L.B. regio Gent,

vestigingsplaats Marialand.

In Gent zijn er nog twee andere vestigingsplaatsen binnen dit C.L.B., namelijk:

Holstraat 95, Gent en Halvemaanstraat 96, Sint-Amandsberg.

 

De leerlingenbegeleiding gebeurt in overleg en in samenwerking met de directie,

de leerkrachten en de begeleiders van de school.

Voor de begeleiding zijn drie disciplines (medisch, sociaal, psychopedagogisch) beschikbaar,

waarvan één vertegenwoordiger als contactpersoon het eerste aanspreekpunt is.

 

Meer info over het centrum voor leerlingenbegeleiding kan je vinden in onderstaand document: