Missie en Identiteit

De kerngroep startte vanuit de ervaringen van zusterorganisatie OC De Beweging waar men net een nieuwe visietekst had ontwikkeld. Dit had een sterke achtergrond in zich voornamelijk m.b.t. de mogelijke valkuilen in zo'n proces. Een maandelijks overleg van de kerngroep werd opgestart om te komen tot een lokale verklaring. De groep koos ervoor om te werken met metaforen. De metaforen staan symbool voor de lokale werking en sturen de droom die men heeft over de huidige en toekomstige werking van de campus. Uiteindelijk werden alle metaforen geplaatst in de kamers van een huis. Metaforen, een teken dat symbool staat voor de begeleiding van de kinderen en jongeren. Het draait immers allemaal om hen! Maar ook voor elke medewerker want zonder hen zou het huis niet leven.

Met deze insteek werden alle medewerkers een eerste maal geconfronteerd met het concept tijdens de jaarlijkse algemene personeelsvergadering én kregen ze de kans om feedback te geven, wat ze ook massaal deden.

In 2010 was er tijdens de pedagogische studiedag een infomoment voor alle medewerkers met terugkoppeling van de blauwdruk van de lokale identiteitsverklaring. Ook hier werd de vraag naar feedback, commentaar meegegeven. Uit de inzenders die hun mening gaven werd zelfs een gelukkige getrokken die ook mocht dromen in hogere sferen tijdens een luchtballonvaart.

Ook de leden van de gebruikersraad werden meegenomen in de ganse identiteitswerking via een toelichting tijdens een van hun samenkomsten.

Tijdens de algemene personeelsvergadering van augustus 2010 werd de lokale identiteitsverklaring afgekondigd. Elke medewerker kreeg een boekje van identiteit en een sleutelhanger met hierop de gebruikte metaforen.

Naar kinderen en jongeren is een zelfgemaakte strip op komst die op kindermaat uitlegt wat de lokale identiteitsverklaring inhoud.

Voor het schooljaar 2010-2011 werd uiteindelijk gekozen om met het MPI, BuBaO en BuSO te werken onder één jaarthema: Samen onder één dak. Hieraan gekoppeld werd de actie stoel gekoppeld. Alle klassen, leefgroep, diensten werd gevraagd om een stoel te versieren en te voorzien van een doe-opdracht.

De stoel staat symbool voor het feit dat er altijd wel iemand bijkan, dat er altijd een plaatsje over is, net zoals aangegeven in de woonkamer van ons huis van identiteit. Maandelijks wisselt de stoel én dus de doe-opdracht van eigenaar.

De komende drie jaar worden de metaforen verder uitgewerkt. Aan de hand van het vakjargon op de linkerpagina van het identiteitsboekje worden de metaforen onder de aandacht gebracht.

In het beleidsplan 2011 (in het deel dat overschrijdend is voor de drie entiteiten) werden de doelen uitgeschreven om te komen tot een verdere werking waarbij de lokale identiteitsverklaring levendig gehouden wordt: doorheen vorming, discussie, fora de metaforen in vraag te stellen en te toetsen aan de realiteit. Er is een soort permanente evaluatie voorzien.

Naar 2011 en 2012 wordt voorzien om de metaforen, die op de sleutelhanger staan, verder uit te werken en te duiden. Doel is om in twee momenten elke zijde van de sleutelhanger terug te koppelen en opnieuw alle medewerkers de kans te bieden om hun mening hierover weer te geven.

Het is de bedoeling om tijdens de personeelsdagen van 2012 te kunnen komen met een tweede boekje van identiteit. Dit moet vooral de medewerker en iedereen die vertrouwd is met de sector, een breder en dieper beeld geven van de metaforen die destijds gekozen werden.

Zo hoopt men een aangepaste versie van de lokale identiteitsverklaring uit te werken, rekening houdende met de lokale werking Zorg en Buitengewoon Onderwijs; tendensen vanuit de organisatie Broeders van Liefde; tendensen vanuit de wetgeving;  tendensen vanuit de maatschappij.